ЯКІСТЬ ВОДИ

Якість води

 

            м. Шостка та с. Ображіївка забезпечуються питною водою з артезіанських свердловин.

23 свердловини глибиною 80-110 м експлуатують водоносний горизонт мергельно-крейдяних відкладень; 3 свердловини в м. Шостка та 1 свердловина в с. Ображіївка глибиною 260-280 м  -  водоносний горизонт сеноман-нижньокрейдяних відкладень. Джерелом водопостачання є підземні води Дніпровсько-Донецького артезіанського басейну.

Якість води з артезіанських свердловин повністю відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», тому її очищення та дезінфекція перед подачею в мережу водопостачання не проводиться.

            Лабораторно-виробничий контроль якості питної води здійснюється атестованою хімічною лабораторією КП ВУВКГ та за договором мікробіологічною лабораторією Шосткинського міськрайвідділу Державної установи «Сумський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоровья України». Лабораторно-виробничий контроль здійснюється в місцях водозабору, перед подачею в мережу та в розподільчій мережі.

            Контроль радіаційної якості питної води проводиться в місцях водозабору один раз на три роки. Дослідження проводиться за договором лабораторією ДУ  «Сумський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоровья України» згідно вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10.

            Наявність великої кількості артезіанських свердловин є особливістю системи водопостачання нашого міста. Оскільки хімічний склад води з міських свердловин суттєво відрізняється, надаємо інтервал значень по кожному з аналізованих показників води з діючих артсвердловин.

 

Результати аналізів води питної в 2018 р.

 

№ п/п

Показники, що досліджуються,

 одиниця виміру

Норматив

ДСанПіН 2.2.4-171-10,

не більше

Фактичні

показники

 
 

1

Запах при 20°С, бали

2

0

 

 

запах при 60°С, бали

2

0

 

2

Присмак, при 20°, бали

2

0

 

3

Кольоровість, градуси

20

0 ÷ 9

 

4

Каламутність, мг/дм3

1,5

0 ÷ 0,5

 

5

Водневий показник, одиниці рН

6,5-8,5

6,91 ÷ 8,05

 

6

Аммоній, мг/дм3                 

0,5

  < 0,05 ÷ 0,37

 

7

Нітриты (по NO2), мг/дм3                

0,5

< 0,001-0,008

 

8

Нітраты (по NO2), мг/дм3

50

0,33 ÷ 43,58

 

9

Жорсткість загальна, ммоль/дм3

7

2,1 ÷ 6,9

 

10

Окислюваність перманганатна,      мг О/дм3

5

0,4 ÷ 0,88

 

11

Сухий залишок, мг/дм3

1000

307 ÷ 825

 

12

Хлориди, мг/дм3

250

6,38 ÷ 51,05

 

13

Сульфати, мг/дм3

250

14,48 ÷  101,97

 

14

Залізо загальне, мг/дм3

0,2

< 0,1 ÷ 0,14

 

15

Мідь, мг/дм3

1

< 0,02

 

16

Цинк, мг/дм3

1

< 0,005

 

17

Свинець, мг/дм3

0,01

< 0,0005

 

18

Миш'як, мг/дм3

0,01

< 0,005

 

19

Фториди, мг/дм3

1,2

0,11 ÷ 0,27

 

20

Алюміній, мг/дм3

0,2

< 0,02

 

21

Марганець, мг/дм3

0,05

< 0,01

 

22

Полі фосфати, мг/дм3

3,5

< 0,01

 

23

Нікель, мг/дм3

0,02

< 0,005

 

24

Кремній, мг/дм3

10,0

2,89 ÷ 9,89

 

25

АПАР, мг/дм3

0,5

< 0,01

 

26

Кадмій, мг/дм3

0,001

0,00018÷0,00081

 

27

Ртуть, мг/дм3

0,0005

< 0,00005

 

28

Загальне мікробне число, КУО/см3

не більше 100

3 ÷ 17

 

29

Загальні колі форми, КУО/100 см3

відсутність

відсутні

 

30

Е.coli, КУО/100 см3

відсутність

відсутні

 

31

Ентерококи, КУО/100 см3

відсутність

відсутні